Pro rodiče

Denní program

7,00 - 8,30 Příchod dětí, volná hra.
8,30 Rozcvička a zahájení dne.
8,45 - 9,30 Výuka
Zpěv, hra na flétnu a další hudební nástroje, tanec.
9,30 - 10,00 Svačina
10,00 - 11,30 Vycházka, pobyt venku, hra na hřišti, pěstování rostlin, bylin, zeleniny, květin, jízda na kole, cvičení na ponících.
11,30 - 12,00 Oběd
od 12,00 Možný odchod dětí, volná hra.
 
12,00 -13,00 Příprava na odpočinek
13,00 Pohádka
13,15 - 14,30 Odpočinek, spinkání.
14,30 Svačina 1
15,00 - 16,00 Výuka
Výtvarné a rukodělné práce, příprava na školu, nácvik jemné motoriky, říkanky, básničky, dramatická výchova, divadlo.
16,00 - 17,00 Volná hra, možný odchod domů.

Výchovné cíle:

- Naučit se, kdo jsem.
- Naučit se, kam směřuji.
- Naučit se milovat Boha.

Projekty

Naše školka se účastní projektu Celé Česko čte dětem.